Blog

Anasayfa > Blog

Psikososyal Terapiler Bağışıklık Fonksiyonunu Düzeltir

JAMA Psikiyatri dergisinde yayınlanan bir meta-analize göre, psikososyal girişimlerin bağışıklık sisteminin işleyişini önemli derecede etkilediği rapor edildi.

Davis, California Üniversitesi’nden Ph.D. Grant Shields ve meslektaşları, “Sonuçlarımız, en çok BDT [bilişsel-davranışçı terapi] ve çoklu psikoterapileri içeren müdahaleler için tutarlıydı.” diye yazdı. “Üstelik bulgular, katılımcıların yaşı, cinsiyeti veya müdahale süresine göre farklılık göstermediler. Son olarak, bu ilişkilerin tedavinin kesilmesinden sonra en az altı ay devam ettiğini bulduk.” ifadelerinde bulundu.

Çalışma nasıl gerçekleşti?

Shields ve meslektaşları, psikososyal bir müdahalenin bir dereceye kadar bağışıklık sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen plasebo kontrollü çalışmaları gözden geçirdiler. Çalışmaların çoğu, kanser veya HIV’li kişilerde psikososyal müdahalelerin test edilmesini içeriyordu.

Eleme ve içerme kriterleri uygulandıktan sonra analize, sekiz tür terapiyi kapsayan 56 çalışma dahil edildi. Sekiz müdahale içerisinde: hastaların problemli davranışları anlamasına ve değiştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan davranış terapisi, hastalara olumsuz düşünceleri veya zihniyeti nasıl değiştireceklerini öğreten bilişsel terapi, bilişsel ve davranışsal terapilerin unsurlarını birleştiren ve bilişsel davranışçı terapi BDT, BDT’ye ek olarak telefonla takip gibi destekleyici müdahaleler, yas veya destekleyici terapi, psikoeğitim, diğer psikoterapi (stres yönetimi gibi) veya çoklu müdahaleler.

Çalışmalarda ayrıca yedi bağışıklık sistemi biyobelirteci de yer aldı: proinflamatuar sitokin seviyeleri, anti inflamatuar sitokin seviyeleri, antikor seviyeleri, beyaz kan hücresi sayıları, beyaz kan hücresi aktivitesi, viral yük (örneğin, HIV seviyeleri) ve postoperatif enfeksiyonlar gibi diğer sonuçlar.

Bulgular neler?

Genel olarak, herhangi bir psikososyal müdahale alan katılımcılar, psikososyal müdahale almayanlara kıyasla düşük viral yük gibi pozitif bağışıklık sonuçlarında %14,7’lik bir artış ve örneğin, proinflamatuar sitokinler gibi zararlı sonuçlarda %18,0’lik bir düşüş yaşadılar. Bağışıklık göstergelerindeki gelişmeler özellikle, BDT veya çoklu psikososyal müdahaleler alan hastalar arasında en güçlüydü. Biyobelirteçler arasında, proinflamatuar sitokinlerdeki azalma, psikososyal müdahalelerle ilişkili en güçlü gelişmeydi.

Sonuçlar nasıl yorumlanıyor?

“Kronik hastalıkları tedavi etmek için psikososyal müdahalelerin etkinliği ve göreceli olarak karşılanabilirliği göz önüne alındığında, psikososyal müdahalelerin hastalık yükünü azaltmak ve insan sağlığını iyileştirmek için geçerli bir stratejiyi temsil edebileceğini öneriyoruz. Yazarlar, ileriye dönük olarak, psikososyal müdahalelerin bağışıklık sistemi ve sağlık üzerinde nispeten uzun süreli, yararlı etkiler uyguladığı mekanizmaları aydınlatmak için ek araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

KAYNAKÇA:

– Shields, G. S., Spahr, C. M., & Slavich, G. M. Psychosocial interventions and immune system function: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. JAMA psychiatry, 77(10), 1031-1043. – Psychiatric News Alert . “Psychosocial Therapies Found to Boost Immune Function”